COleIPFrameWnd::COleIPFrameWnd

COleIPFrameWnd ( );

Açıklamalar

Bir COleIPFrameWnd nesnesi oluşturur ve türü OLEINPLACEFRAMEINFO bir yapı içinde saklanır ve yerinde durum bilgilerini başlatır.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEINPLACEFRAMEINFO ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleIPFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerDoc::ActivateInPlace

Index