COleInsertDialog

COleInsertDialog sınıfı, ole Nesne Ekle iletişim kutusunda için kullanılır. Bu iletişim kutusunda aramak istediğiniz sınıfın COleInsertDialog bir nesneyi oluşturun. Bir COleInsertDialog nesnesi inşa edilmiştir sonra değerleri veya Birleşik denetimler iletişim kutusunda m_io yapısını kullanabilirsiniz. M_io yapısı OLEUIINSERTOBJECTtürüdür. Bu iletişim sınıf kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: DoModal üye işlevi.

&Notnbsp;  Bu sınıf AppWizard tarafından üretilen konteyner kodu kullanır.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUIINSERTOBJECT yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

Ole Özel iletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ole iletişim kutularına Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxodlgs.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Örneknbsp; mfc örnek OCLIENT

Ayrıca bkz: COleDialog

Index