COleInsertDialog::m_io

Açıklamalar

Türü OLEUIINSERTOBJECT yapısı, Nesne Ekle iletişim kutusunda davranışını denetlemek için kullanılır. Bu yapı üyeleri doğrudan veya üye işlevleri ile değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUIINSERTOBJECT yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::COleInsertDialog, COleInsertDialog::DoModal

Index