COleInsertDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) const;

Dönüş değeri

Yapılan seçim türü.

Açıklamalar

Seçim türü Nesne Ekle iletişim kutusunda Tamam'ı seçerek görevden alındı zaman seçilen almak için bu işlev çağrısı.

Dönüş türü değerleri COleInsertDialog sınıfta bildirilen seçim numaralandırma türü tarafından belirlenir.

enum seçimi
{
 nbsp; create&NewItem,
   insertFromFile,
   DosyayaBağlan
}

Bu değerler kısa açıklamaları izleyin:

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::COleInsertDialog

Index