COleInsertDialog::GetPathName

CString GetPathName ( ) const;

Dönüş değeri

İletişim kutusunda seçilen dosyanın tam yolu. Seçim türü createNewItemise, bu işlev yayın modunda anlamsız CString döndürür veya bir onaylama işlemi hata ayıklama modunda neden olur.

Açıklamalar

Seçili dosyanın tam yolunu yalnızca IDOK DoModal verir ve seçim türü COleInsertDialog::createNewItem değil almak için bu işlev çağrısı.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::DoModal

Index