COleInsertDialog::GetIconicMetafile

hglobal GetIconicMetafile ( ) const;

Dönüş değeri

Eğer simge olarak görüntüle onay kutusunun seçili öğeyi ikonik yönünü içeren meta dosya tanıtıcısına kontrol iletişim kutusunda Tamam' ı seçerek zaman görevden alındı; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Seçili öğeyi ikonik yönünü içeren meta dosyası için ele almak için bu işlev çağrısı.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::GetDrawAspect

Index