COleInsertDialog::GetDrawAspect

dvaspect GetDrawAspect ( ) const;

Dönüş değeri

Nesneyi işlemek için gereken yöntemi.

Açıklamalar

Kullanıcı seçili öğeyi bir simge olarak görüntülemek seçti belirlemek için bu işlevini çağırın. DoModal IDOK döndürürse, bu işlev çağrısı.

Boy çizim hakkında daha fazla bilgi için bkz: formatetc veri yapısı ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::COleInsertDialog

Index