COleInsertDialog::GetClassID

const CLSID& GetClassID ( ) const;

Dönüş değeri

CLSID seçili öğe ile ilişkilendirilen döndürür.

Açıklamalar

Bu işlev yalnızca IDOK DoModal verir ve COleInsertDialog::createNewItem seçim türü ise seçili öğe ile ilişkilendirilen CLSID değerini almak için çağrı.

Daha fazla bilgi için bkz: CLSID anahtarının ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::GetSelectionType

Index