COleInsertDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

int DoModal (dword dwFlags );

Dönüş değeri

Tamamlanma durumu iletişim kutusu. Aşağıdaki değerlerden birini:

Parametreleri

dwFlags

Aşağıdaki değerlerden birini:

COleInsertDialog::DocObjectOnly yalnızca DocObjects ekler.

COleInsertDialog::ControlsOnly yalnızca ActiveX denetimi ekler.

Sıfır ise, DoModal bir DocObject ya da ActiveX denetimi ekler; yukarıda listelenen ilk prototip olarak aynı uygulama sonuçları.

Açıklamalar

Ole Nesne Ekle iletişim kutusunu görüntülemek için bu işlev çağrısı.

M_io yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli iletişim kutusu denetimleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModal IDOKdöndürürse, sen-ebilmek seslenmek ayarları ya da bilgi giriş iletişim kutusuna kullanıcı tarafından alınacak diğer üye işlevleri.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::GetClassID, COleInsertDialog::GetDrawAspect, COleInsertDialog::GetIconicMetafile, COleInsertDialog::GetPath&Name, COleInsertDialog::m_io

Index