COleInsertDialog::CreateItem

bool CreateItem ( COleClientItem * pItem );

Dönüş değeri

Madde oluşturulduysa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

pItem

Oluşturulacak madde noktaları.

Açıklamalar

DoModal IDOKdöndürürse, COleClientItem türünde bir nesne oluşturmak için bu işlevini çağırın. Bu işlev aramadan önce COleClientItem nesnesini ayırmak gerekir.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::CreateLinkFromFile, COleClientItem::CreateFromFile, COleClientItem::CreateNewItem, COleClientItem::SetDrawAspect, COleInsertDialog::GetSelectionType, COleInsertDialog::DoModal

Index