COleInsertDialog::COleInsertDialog

COleInsertDialog()dworddwFlags=IOF_SELECTCREATENEW,CWnd *pParentWnd=boş);

Parametreleri

dwFlags

Bitsel or işlecini kullanan birleştirilmek üzere aşağıdaki değerlerden herhangi bir sayı içeren oluşturma bayrağı:

pParentWnd

İletişim nesnesinin ait olduğu üst veya sahibi pencere (türü nesne CWnd) işaret eder. nullise onu iletişim nesnesinin üst pencere ana uygulama penceresine ayarlanır.

Açıklamalar

Bu işlev yalnızca bir COleInsertDialog nesnesi oluşturur. İletişim kutusunu görüntülemek için DoModal işlevini çağırın.

COleInsertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleInsertDialog::DoModal

Index