COleException sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_sc Özel durumun nedenini gösteren durum kodunu içerir.

İşlemleri

İşlem Bir özel durum yakaladı bir ole dönüş kodu içine çevirir.

COleException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index