COleException

COleException nesnesi, ole işleminin ilgili bir istisna durumu gösterir. COleException sınıfı, özel durumun nedenini gösteren durum kodu tutan ortak veri üyesi içerir.

Genel olarak, bir COleException nesnesi doğrudan oluşturmanız değil; Bunun yerine, AfxThrowOleException aramak gerekir.

Özel durumları hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri özel durumlar ve İstisnalar: ole Özel durumlar Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afxole.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek CALCDRIV

Index