COleException::Process

Statik scode pascal Süreci ( const CException * pAnyException );

Dönüş değeri

Bir ole durum kodu.

Parametreleri

pAnyException

İşaretçi bir özel durum yakaladı.

Açıklamalar

Bir özel durum yakaladı bir ole durum kodu içine çevirmek için işlem üye işlev çağrısı.

&Notnbsp;  Bu işlev Statik olduğunu.

scodeile ilgili daha fazla bilgi için bkz: com yapısı hata kodları Platform sdk.

COleException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CException

Index