COleException::m_sc

scode m_sc;

Açıklamalar

Bu veri üyesi özel durumun nedenini gösteren ole durum kodunu içerir. Bu değişkenin değeri AfxThrowOleException ayarlanır.

scodeile ilgili daha fazla bilgi için bkz: com yapısı hata kodları Platform sdk.

COleException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: AfxThrowOleException

Index