COleDropTarget sınıf üyeleri

İnşaat

COleDropTarget Bir COleDropTarget nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Kayıt ol Geçerli alt hedef olarak penceresi kaydeder.
İptal etme Geçerli bırakma hedefi olan ateşkes penceresi.

Overridables

OnDragEnter İmleci pencerenin ilk girdiğinde denir.
OnDragLeave İmleci pencerenin dışına sürüklendiğinde olarak adlandırılır.
OnDragOver İmleci pencerenin üzerinde zaman sürüncemede art arda adında.
OnDragScroll İmleci pencerenin kaydırma bölgesinin sürüklenen olup olmadığını belirlemek için.
OnDrop Veri penceresinde varsayılan işleyicisi bırakılan denir.
OnDropEx Veri penceresinde ilk işleyicisi bırakılan denir.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index