COleDropTarget

COleDropTarget nesnesi, pencere ve ole kitaplıkları arasında iletişim düzeneği sağlar. Bu sınıfın bir nesnesi oluşturma ole sürükle ve bırak mekanizması aracılığıyla verileri kabul etmek bir pencere sağlar.

Açılan komutları kabul etmek için bir pencere almak için size ilk COleDropTarget sınıfın bir nesnesi oluşturmak ve kayıt fonksiyonu tek parametre olarak istenen CWnd nesneye bir işaretçi ile arama.

Sürükle ve bırak işlemleri hakkında daha fazla bilgi için ole, kullanma makalesine bakın sürükle ve bırak (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxole.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Örneklerinbsp; mfc örnek HIERSVR | mfc örnek OCLIENT

Ayrıca bkz: COleDropSource

Index