COleDropTarget::Revoke

sanal void İptal et ( );

Açıklamalar

Düşürme hedefleri listesinden kaldırmak için bir çağrı kayıt yoluyla açılan hedef olarak kayıtlı herhangi bir pencere yok önce bu işlevini çağırın. Onun genellikle açıkça bu işlevi çağırmak için gerekli değildir bu işlev otomatik olarak OnDestroy işleyicisinden kaydedilen, pencerenin denir.

Daha fazla bilgi için bkz: RevokeDragDrop ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index