COleDropTarget::Register

bool Register ( CWnd * pWnd );

Dönüş değeri

Kayıt başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

pWnd

Bir bırakma hedefi kaydedilmesi için pencere noktaları.

Açıklamalar

Ole DLL geçerli bırakma hedefi olarak senin pencere kayıt için bu işlevini çağırın. Bırak işlemlerinde kabul edilebilmesi bu işlevi çağrılmalıdır.

Daha fazla bilgi için bkz: RegisterDragDrop ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDropTarget::Revoke, COleDropTarget::COleDropTarget

Index