COleDropTarget::OnDragScroll

sanaldropeffectOnDragScroll (CWnd* pWnd,dwKeyState,CPointdwordgelin);

Dönüş değeri

Gelintarafından belirtilen konumda bir damla denendi, neden olacaktır etkisi. Bir ya da birkaçını olabilir:

Parametreleri

pWnd

İmleç şu anda bitti penceresine noktaları.

dwKeyState

Değiştirici tuşları durumunu içerir. Bu aşağıdaki sayıda birleşimidir: mk_control, MK_SHIFT, mk_alt, mk_lbutton, mk_mbuttonve mk_rbutton.

gelin

Piksel cinsinden göreli olarak ekranda imleç konumunu içeren.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından gelin kayan bölgede olup olmadığını belirlemek için OnDragEnter veya OnDragOver çağrılmadan önce denir. Bu olay için özel davranışı sağlamak istediğinizde bu işlevi geçersiz. CView::OnDragScroll dropeffect_none verir ve imleç varsayılan kaydırma bölgesi içinde pencere kenarlığını içine sürüklendiğinde pencere verilirse, bu işlev varsayılan uygulanması çağırır.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index