COleDropTarget::OnDragLeave

sanal void OnDragLeave ( CWnd* pWnd );

Parametreleri

pWnd

İmleci bırakarak noktalarını penceresine.

Açıklamalar

İmleci pencerenin ayrıldığında sürükleme işlemini geçerliyken çerçeve tarafından denir. Belirtilen pencereyi sürükleme işlemini yaprakları özel davranış isterseniz bu işlevi geçersiz. CView::OnDragLeave varsayılan uygulama bu işlevi çağırır.

Daha fazla bilgi için bkz: IDropTarget::DragLeave ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDropTarget::OnDragEnter, COleDropTarget::OnDragOver, COleDropTarget::OnDrop, COleDropTarget::OnDropEx

Index