COleDropTarget::OnDragEnter

sanal dropeffect OnDragEnter ( CWnd * pWnd, COleDataObject * pDataObject, dword dwKeyState, CPoint işaret );

Dönüş değeri

Gelintarafından belirtilen konumda bir damla denendi, neden olacaktır etkisi. Bir ya da birkaçını olabilir:

Parametreleri

pWnd

İmleci pencerenin noktalara giriyor.

pDataObject

Puan bırakılan verileri içeren veri nesnesi.

dwKeyState

Değiştirici tuşları durumunu içerir. Bu aşağıdaki sayıda birleşimidir: mk_control, MK_SHIFT, mk_alt, mk_lbutton, mk_mbuttonve mk_rbutton.

gelin

İstemci koordinatlarında imleç geçerli konumunu içeren.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından imleci ilk pencere içine sürüklendiğinde olarak adlandırılır. Bırak işlemleri penceresinde oluşmasına izin vermek için bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama sadece dropeffect_none varsayılan olarak döndüren CView::OnDragEnter, çağrı.

Daha fazla bilgi için bkz: IDropTarget::DragEnter ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDropTarget::OnDragOver, COleDropTarget::OnDragLeave, COleDropTarget::OnDrop, COleDropTarget::OnDropEx, CView::OnDragEnter

Index