COleDropTarget::COleDropTarget

COleDropTarget ( );

Açıklamalar

COleDropTargetsınıfın bir nesnesi oluşturur. Bu nesne bir pencere ile ilişkilendirmek için kayıt arama.

COleDropTarget ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDropSource, COleDropTarget::Register, COleDropTarget::Revoke

Index