COleDropSource sınıf üyeleri

İnşaat

COleDropSource Bir COleDropSource nesnesi oluşturur.

Overridables

GiveFeedback İmleç, bir sürükle ve bırak işlemi sırasında dönüşür.
OnBeginDrag Bir sürükle ve bırak işlemi sırasında fare yakalama işler.
QueryContinueDrag Sürükleme olup olmadığını denetler devam etmelidir.

COleDropSource ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index