COleDropSource

Bir COleDropSource nesnesi veri bırakma hedef sürüklenerek olanak verir. COleDropTarget sınıfı, sürükle ve bırak işlemi alıcı bölümünü işler. Çekme işlemi sırasında geribildirim sağlama ve çekme işlemi ne zaman biter belirleyen bir çekme işlemi başladığında COleDropSource nesneyi belirlemek için sorumlu.

Bir COleDropSource nesne kullanmak için sadece kurucu diyoruz. Bu ne olaylar, öyle aynı derecede fare tıklatma, COleDataSource::DoDragDrop, COleClientItem::DoDragDropveya COleServerItem::DoDragDrop işlevini kullanarak sürükleme işlemini başlatmak belirleme işlemi basitleştirir. Bu işlevler bir COleDropSource nesnesi oluşturur. COleDropSource geçersiz işlev varsayılan davranışını değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu üye işlevler uygun zamanlarda çerçeve tarafından çağrılır.

Sürükle ve bırak işlemleri hakkında daha fazla bilgi için ole, kullanma makalesine bakın sürükle ve bırak (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

Daha fazla bilgi için bkz: IDropSource ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

# include lt;afxole.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Örneklerinbsp; mfc örnek HIERSVR | mfc örnek OCLIENT

Index