COleDropSource::OnBeginDrag

sanal bool OnBeginDrag ( CWnd* pWnd );

Dönüş değeri

Sürüklemeye izin veriliyorsa, aksi takdirde 0 sıfır.

Parametreleri

pWnd

Seçili verileri içeren pencereyi noktaları.

Açıklamalar

Adlandırılan çerçeve bir olay oluştuğunda sol fare düğmesine basmak gibi bir çekme işlemi başlayabilir. Sürükleme işlemini başlatan değiştirmek isterseniz bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama fare yakalar ve kullanıcı sol veya sağ fare düğmesini tıklattığında veya esc hangi zaman fare serbest bırakır, şarkıları kadar sürükleyin modunda kalır.

COleDropSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDropSource::GiveFeedback

Index