COleDropSource::COleDropSource

COleDropSource ( );

Açıklamalar

Bir COleDropSource nesnesi oluşturur.

COleDropSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDropTarget

Index