COleDocument::UpdateModifiedFlag

void UpdateModifiedFlag ( );

Açıklamalar

Belge içindeki ole öğelerden birini değiştirdiniz, değiştirilmiş olarak işaretlemek için bu işlevini çağırın. Bu çerçeve belgesindeki özgün verilerin değiştirilmediğinden bile kapatmadan önce belgeyi kaydetmek için kullanıcıdan sağlar.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::SetModifiedFlag, COleClientItem::IsModified

Index