COleDocument::RemoveItem

sanal void RemoveItem ( CDocItem * pItem );

Parametreleri

pItem

İşaretçi belge öğesi kaldırılacak.

Açıklamalar

Belgeden bir öğeyi kaldırmak için bu işlevini çağırın. Genellikle açıkça bu işlevini çağırın gerekmez; COleClientItem ve COleServerItem için yıkıcı tarafından çağrıldığında.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleServerItem, COleClientItem, COleDocument::AddItem, CDocItem

Index