COleDocument::OnUpdatePasteMenu

afx_msg void OnUpdatePasteMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametreleri

pCmdUI

Oluşturulan Güncelleştir komutu menüden temsil eden bir CCmdUI yapısı için işaretçi. Güncelleştirme işleyicisi aracılığıyla kullanıcı arabirimi güncellemek için pCmdUI CCmdUI yapısının etkinleştirmek üye işlevini çağırır.

 Açıklamalar

Katıştırılmış ole öğeyi Pano'dan yapıştırılabilir olup olmadığını belirlemek için çerçeve tarafından çağrılan. Düğme ve Yapıştır menüsü komutu etkinleştirilir veya olup madde belgeye veya yapıştırılabilir bağlı devre dışı.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnUpdatePasteLinkMenu, CCmdUI

Index