COleDocument::OnUpdatePasteLinkMenu

afx_msg void OnUpdatePasteLinkMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametreleri

pCmdUI

Oluşturulan Güncelleştir komutu menüden temsil eden bir CCmdUI yapısı için işaretçi. Güncelleştirme işleyicisi aracılığıyla kullanıcı arabirimi güncellemek için pCmdUI CCmdUI yapısının etkinleştirmek üye işlevini çağırır.

Açıklamalar

Bağlantılı bir ole madde Panodan yapıştırılan olup olmadığını belirlemek için çerçeve tarafından çağrılan. Özel Yapıştır menüsü komutu etkin veya olup madde belgeye veya yapıştırılabilir bağlı devre dışı.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnUpdatePasteMenu, CCmdUI

Index