COleDocument::OnUpdateObjectVerbMenu

afx_msg void OnUpdateObjectVerbMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametreleri

pCmdUI

Oluşturulan Güncelleştir komutu menüden temsil eden bir CCmdUI yapısı için işaretçi. Güncelleştirme işleyicisi aracılığıyla kullanıcı arabirimi güncellemek için pCmdUI CCmdUI yapısının etkinleştirmek üye işlevini çağırır.

Açıklamalar

NesneAdı komut Düzenle menüsünü ve NesneAdı komuttan erişilebilir fiil alt güncelleştirmek için framework tarafından nerede NesneAdı belgeye katıştırılmış ole nesnesi adı denir. OnUpdateObjectVerbMenu bağlı olsun veya olmasın belgedeki geçerli nesne var ObjectName komutunun kullanıcı arabirimi güncelleştirir. Bir nesne varsa, Düzenle menüsündeki NesneAdı etkinleştirilir. Bu menü komutu seçildiğinde, fiil alt menüsü görüntülenir. Fiil alt düzen, özellikleri vb. gibi nesne için kullanılabilir tüm fiil komutlarını içerir. Bu işlevin davranışı değiştirmek için geçersiz kılma.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnEditConvert, CCmdUI

Index