COleDocument::OnUpdateEditLinksMenu

afx_msg void OnUpdateEditLinksMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametreleri

pCmdUI

Oluşturulan Güncelleştir komutu menüden temsil eden bir CCmdUI yapısı için işaretçi. Güncelleştirme işleyicisi aracılığıyla kullanıcı arabirimi güncellemek için pCmdUI CCmdUI yapısının etkinleştirmek üye işlevini çağırır.

Açıklamalar

Düzen menüsünden Bağlantılar komutunu güncelleştirmek için çerçeve tarafından çağrılan. İlk ole öğeyi belgede başlayarak, OnUpdateEditLinksMenu erişen her öğe, öğenin bir bağlantı olduğunu ve eğer bağlantı, Bağlantılar komutunu etkinleştirir karşılamadığını sınar. Bu işlevin davranışı değiştirmek için geçersiz kılma.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleDocument::OnEditLinks, COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextClientItem, CCmdUI

Index