COleDocument::OnUpdateEditChangeIcon

afx_msg void OnUpdateEditChangeIcon ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametreleri

pCmdUI

Oluşturulan Güncelleştir komutu menüden temsil eden bir CCmdUI yapısı için işaretçi. Güncelleştirme işleyicisi aracılığıyla kullanıcı arabirimi güncellemek için pCmdUI CCmdUI yapısının etkinleştirmek üye işlevini çağırır.

Açıklamalar

Düzen menüsünde Simge Değiştir komutu güncelleştirmek için çerçeve tarafından çağrılan. OnUpdateEditChangeIcon bağlı olsun veya olmasın belgedeki geçerli bir simge var komutunun kullanıcı arabirimi güncelleştirir. Bu işlevin davranışı değiştirmek için geçersiz kılma.

COleDocument genel bakış Sınıf üyeleri Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnEditChangeIcon, CCmdUI

Index