COleDocument::OnShowViews

sanal void OnShowViews ( bool bVisible );

Parametreleri

bVisible

Belgeye görünür ya da görünmez hale gelmiştir gösterir.

Açıklamalar

Çerçeve durumu değişiklikleri belge görüş sonra bu işlevini çağırır.

Bu işlev varsayılan sürümü hiçbir şey yok. Uygulamanızın belge görünürlüğü değiştiğinde özel herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz gerekir bunu geçersiz kılabilirsiniz.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index