COleDocument::OnEditLinks

afx_msg void OnEditLinks ( );

Açıklamalar

Ole/bağlantıları Düzenle iletişim kutusunu görüntüler. OnEditLinks oluşturur ve bağlantılı nesneler değiştirmesine izin veren bir COleLinksDialog bağlantılar iletişim kutusunu açar.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnUpdateEditLinksMenu, COleLinksDialog

Index