COleDocument::OnEditConvert

afx_msg void OnEditConvert ( );

Açıklamalar

Ole Dönüştür iletişim kutusunu görüntüler ve seçilen ole öğeye göre kullanıcı seçimleri iletişim kutusunda etkinleştirir veya dönüştürür. OnEditConvert oluşturur ve COleConvertDialog Dönüştür iletişim kutusunu açar.

Dönüşüm örnek bir Microsoft Word belgesini WordPad belgesi dönüştürüyor.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnUpdateObjectVerbMenu, COleConvertDialog

Index