COleDocument::OnEditChangeIcon

afx_msg void OnEditChangeIcon ( );

Açıklamalar

Ole Simge Değiştir iletişim kutusunu görüntüler ve iletişim kutusunda kullanıcının seçtiği simgesinin seçili ole öğeyi temsil eden simgeyi değiştirir. OnEditChangeIcon oluşturur ve COleChangeIconDialog Simge Değiştir iletişim kutusunu açar.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument::OnUpdateEditChangeIcon, COleChangeIconDialog

Index