COleDocument::HasBlankItems

bool HasBlankItems ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan belge boş öğeler içeriyorsa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Belgenin boş öğeler olup olmadığını saptamak için bu işlevini çağırın. Boş bir öğe olan dikdörtgen boş olduğunu.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocItem::IsBlank

Index