COleDocument::GetStartPosition

sanal Pozisyon GetStartPosition ( ) const;

Dönüş değeri

Belgenin öğeler arasında yineleme başlamak için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Belgenin hiçbir öğe varsa, null.

Açıklamalar

Belgenin ilk öğenin konumunu almak için bu işlevini çağırın. GetNextItem, GetNextClientItemveya GetNextServerItem için döndürülen değeri pass.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleDocument::Get&NextItem, COleDocument::GetNextClientItem, COleDocument::GetNextServerItem

Index