COleDocument::GetPrimarySelectedItem

sanal COleClientItem * GetPrimarySelectedItem ( CView * pView );

Dönüş değeri

Bir işaretçi tek seçilen ole madde; null hiçbir ole nesne seçiliyse veya birden fazla seçili.

Parametreleri

pView

Etkin görünümü nesnenin belge görüntüleme.

Açıklamalar

Tarafından belirtilen görünümünde seçilen ole öğeyi almak için çerçeve olarak adlandırılır. Varsayılan uygulama öğeleri tek bir seçili öğenin içerdiği ole listesini arar ve ona bir işaretçi döndürür. Hiçbir öğe seçili olduğunda veya birden çok öğe seçili ise, işlev nulldöndürür. Görünüm sınıfınızda bu fonksiyonun çalışmak CView::IsSelected üye işlevi geçersiz kılmalısınız. İçindeki ole öğeler, kendi yöntemi varsa bu işlevi geçersiz kılma.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CView::IsSelected

Index