COleDocument::GetNextServerItem

COleServerItem * GetNextServerItem ( POSITION& POS ) const;

Dönüş değeri

Sonraki sunucu belge veya öğe vardır daha fazla sunucu öğe null işaretçisine.

Parametreleri

pos

GetNextServerItemönceki bir çağrı tarafından belirlenen Pozisyon değeri başvurusu; başlangıç değeri GetStartPosition üye işlevi tarafından döndürülen.

Açıklamalar

Tekrar tekrar her sunucu öğeleri belgenize erişmek için bu işlevini çağırın. Her aramadan sonra pos değeri olabilir ya da bir sunucu öğesini olmayabilir belgedeki sonraki öğeye ayarlanır.

Örnek

/ / COleDocument::GetNextServerItem Örneğin
/ / pDoc bir COleDocument nesnesine işaret eden
Pozisyon pos pDoc-gt; =GetStartPosition();
COleServerItem * pItem;
süre ((pItem = pDoc - > GetNextServerItem (pos))! = null)
{
   / / PItem kullanın
}

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleServerItem, COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextClientItem, COleDocument::GetNextItem

Index