COleDocument::GetNextItem

s&anal CDocItem * GetNextItem ( POSITIONamp; POS ) const;

Dönüş değeri

Belge öğesi belirtilen konumda bir işaretçi.

Parametreleri

pos

GetNextItemönceki bir çağrı tarafından belirlenen Pozisyon değeri başvurusu; başlangıç değeri GetStartPosition üye işlevi tarafından döndürülen.

Açıklamalar

Belgenizdeki öğelerin her birini defalarca erişmek için bu işlevini çağırın. Her aramadan sonra pos değeri sonraki öğeyi belgede konum değeri ayarlanır. Alınan öğe belgede son öğe pos değeri null ise,.

Örnek

/ / COleDocument::GetNextItem Örneğin
/ / pDoc bir COleDocument nesnesine işaret eden
Pozisyon pos pDoc-gt; =GetStartPosition();
CDocItem * pItem;
süre (pos! = null)
{
   pItem = pDoc - > GetNextItem (pos);
   / / PItem kullanın
}

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextClientItem, COleDocument::GetNextServerItem

Index