COleDocument::GetNextClientItem

COleClientItem * GetNextClientItem ( POSITION& POS ) const;

Dönüş değeri

Sonraki istemci belge veya öğe vardır daha fazla istemci öğe null işaretçisine.

Parametreleri

pos

GetNextClientItemönceki bir çağrı tarafından belirlenen Pozisyon değeri başvurusu; başlangıç değeri GetStartPosition üye işlevi tarafından döndürülen.

Açıklamalar

Tekrar tekrar her istemci öğeleri belgenize erişmek için bu işlevini çağırın. Her aramadan sonra pos değeri olabilir ya da bir istemci madde olmayabilir belgedeki sonraki öğeye ayarlanır.

Örnek

/ / COleDocument::GetNextClientItem Örneğin
/ / pDoc bir COleDocument nesnesine işaret eden
Pozisyon pos pDoc-gt; =GetStartPosition();
COleClientItem * pItem;
süre ((pItem = pDoc - > GetNextClientItem (pos))! = null)
{
   / / PItem kullanın
}

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleClientItem, COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextServerItem, COleDocument::GetNextItem

Index