COleDocument::GetInPlaceActiveItem

COleClientItem * GetInPlaceActiveItem ( CWnd * pWnd );

Dönüş değeri

Bir işaretçi tek yerinde etkin ole madde; Orada hiçbir ole öğe şu anda "yerinde etkin" devlet null.

Parametreleri

pWnd

Kapsayıcı belge görüntüleyen pencerenin işaretçisine.

Açıklamalar

Şu anda yerde pWnd tarafından tanımlanan görünümü içeren çerçeve penceresinde etkinleştirilir ole öğeyi almak için bu işlev çağrısı.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem

Index