COleDocument::EnableCompoundFile

void EnableCompoundFile ( bool bSistemlerde = gerçek );

Parametreleri

bSistemlerde

Bileşik dosya desteği etkinleştirilmiş veya devre dışı olduğunu belirtir.

Açıklamalar

Bileşik dosya biçimini kullanarak belge depolamak isterseniz bu işlevini çağırın. Bu da yapılandırılmış depolama denir. Genellikle, COleDocumentOluşturucu--dan bu işlevi çağırmak-türetilmiş sınıf. Bileşik belgeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı kaplar: bileşik dosya Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Bu üye işlev çağrısı değil, bir yapılandırılmamış ("düz") dosya biçiminde belgeler saklanır.

Bileşik dosya desteği etkin veya devre dışı bir belge için sonra ayarı belgenin yaşamı boyunca değiştirilmemelidir.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem

Index