COleDocument::COleDocument

COleDocument ( );

Açıklamalar

Bir COleDocument nesnesi oluşturur.

COleDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index