COleDocObjectItem sınıf üyeleri

Kurucular

COleDocObjectItem COleDocObject madde yapıları.

İşlemleri

GetActiveView Belgenin etkin görünüm alır.
OnPreparePrinting Yazdırma için konteyner uygulamasının belge hazırlar.
Yazdırma Konteyner uygulamasının belgeyi yazdırır.
GetPageCount Alır konteyner uygulamasının belgedeki sayfa sayısı.
ExecCommand Kullanıcı tarafından belirtilen komutu yürütür.

COleDocObjectItem ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index