COleDocObjectItem

COleDocObjectItem sınıfı, etkin belgeyi çevreleme uygular. mfc içinde etkin bir belge benzer bir düzenli, yerinde düzenlenebilir, aşağıdaki farklılıkları ile katıştırma için işlenir:

Yardım menüsü etkin belge kapsayıcı sahibi olduğundan, konteyner sunucu Yardım menüsünde ileti sunucuya iletmekten sorumludur. Bu entegrasyon COleDocObjectItem tarafından yapılmaktadır.

Menü birleştirilmesi ve etkin belgeyi etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: genel bakış Etkin belge çevreleme Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxole.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Örneklerinbsp; mfc örnek MFCBIND

Ayrıca bkz: COleClientItem, CDocObjectServerItem

Index