COleDocObjectItem::OnPrint

static void OnPrint (CView * pCaller, CPrintInfo * pInfo, bool bPrintAll = true);

Parametreleri

pCaller

Yazdırma komutu gönderirken bir CView nesnesi işaretçisi.

pInfo

Yazdırılacak işi tanımlayan bir CPrintInfo nesnesinin bir işaretçi.

bPrintAll

Tüm belgenin yazdırılacak olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir belgeyi yazdırmak için çerçeve tarafından denir.

COleDocObjectItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocObjectItem::OnPreparePrinting

Index